"İŞİNİZ, DEĞERİMİZ..."

CE Belgesi / İşareti

CE BELGESİ

CE Belgelendirme Hizmetleri, CE Sertifikası, CE İşareti Nedir, CE Belgesi Nedir, CE Belgesi Kullanımı, CE Belgesi Danışmanlığı, CE Belgesi Alımı.

CE BELGESİ (İŞARETİ) NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen ve ithalat edilen ürünlerin serbest dolaşıma girişi için bulunması zorunlu olan işaret ve belgedir. Ürünün, AB yasaları çerçevesinde düzenlenen “Yeni Yaklaşım Direktifi” çerçevesinde oluşturulan teknik mevzuata uygunluğunu gösteren bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

CE BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR?

Üreticilerin CE Belgesi (İşareti) taşıması zorunlu olan ürünlerinin AB Ülkelerindeki tüm yasal yükümlülüklere ( Teknik Mevzuat, Yönetmelikler ve Standartlar ) uygunluğunu ve serbest dolaşım alanında satılabileceğini gösterir.

Türkiye’deki mevzuatlarda yapılan son değişikliklerle, yurtiçinde piyasaya sunulan ürünlerin ilgili AB Yönetmeliklerinden biri ya da birkaçı kapsamına girmesi durumunda CE Belgesi(CE İşareti) bu ürünler için de zorunludur.

CE İŞARETİ KULLANIMI

·         CE işareti resimde belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

·         CE İşareti görsel boyutu değiştirilmesi halinde resimde belirtilen ölçekli çizimde verilen değerlere uygun olmalıdır.

·         CE işaretinin her bir harfinin dikey ölçüleri 5 mm’den az olmamak kaydıyla büyük oranda birbirleri ile aynı olmalıdır.

·         Onaylanmış Kuruluş şartı olan ürünlerin işaretlenmesi, “CE” İşaretinin altına Onaylanmış Kuruluşun Tescil Numarası yazılarak yapılmalıdır.

CE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Megrell Danışmanlık olarak CE Belgelendirme hizmetlerimiz kapsamında partnerlerimiz ile test, denetim, muayene ve belgelendirme hizmetleri verdiğimiz Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

·         MAKİNELER – 2006/42/AT (EC) Makine Emniyet Yönetmeliği

·         ELEKTRİKLİ CİHAZLAR – 2014/35/AB (EU) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

·         ASANSÖRLER VE GÜVENLİK KOMPONENTLERİ – 2014/33/AB (EU) Asansör Yönetmeliği

·         MEDİKAL CİHAZLAR – 93/42/AT (EC) Medikal Cihazlar Yönetmeliği

·         YAPI MALZEMELERİ – R305/2011/AB (EU) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Adres

Kızılay Mahallesi, Fevzi Çakmak-2 Sokak, No:36 Kat:2 Ofis No:13 , 06032 Çankaya / ANKARA

Arayın

(0312) 358 08 01 (pbx)

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

Eposta

bilgi@megrell.com.tr